Dveře do bytů a domácností

Archív štítků: dveře proti požáru

Protipožární dveře jsou nejčastěji užívány do budov, ve kterých hrozí nějaké větší riziko vzniku požáru. Tyto budovy jsou pak většinou rozděleny na několik požárních úseků, které jsou od sebe odděleny právě těmito dveřmi.

Hlavním úkolem protipožárních dveří je hlavně šíření tepelného toku a také mají bránit rychlému šířením ohně. Obecně by měly protipožární dveře poskytovat dostatečný čas pro evakuaci, čímž vlastně chrání naše zdraví, majetek a v neposlední řadě také životy.

Většinou mají protipožární dveře dvojí označení. Máme protipožární dveře s označením EI, které brání tepelnému toku a jsou do jisté míry odolné vůči plamenům a nebo protipožární dveře s označením EW, které jsou odolné vůči plamenům. Je tedy zřejmé, že kvalitnější a samozřejmě také dražší jsou protipožární dveře s označením EI. Protipožární dveře pak můžeme také dělit do dalších skupin, a to podle odolnosti vůči plamenům.

Jedná se vlastně o časové úseky, po které jsou tyto protipožární dveře schopny odolávat velmi vysokým teplotám. Obecně se rozpětí takových úseků pohybuje zhruba od patnácti do sto osmdesáti minut. Hodně informací o protipožárních dveří můžete vyčíst například na internetových stránkách hasicskyservis.cz.

Vložil Interiérové dveře | Štítek , , , | Zanechat komentář